Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

Zamówienia poniżej 130 000 złotych

20.06.2018

Zamówienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu zaprasza Firmy do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie prac remontowych w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami do pobrania poniżej.

 

Zapytanie z dnia 20.06.2018r.

ZAŁĄCZNIK NR 1- FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 PRZEDMIAR

06.07.2018

Rozstrzygnięcie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie prac remontowych w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ”  ogłoszonym   dnia 20.06.2018r.  wybrana  została oferta złożona przez firmę: Usługi Remontowo-Budowlane  Mirosław Kubus 28-366 Małogoszcz, Bocheniec 51 A. Suma uzyskanych punktów: 80.

28.05.2018

Zamówienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu zaprasza Firmy do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie prac remontowych w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIK NR 1- FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA

ZAŁACZNIK NR 4 PRZEDMIAR

Sprostowanie do Zapytania ofertowego z dnia 25.05.2018r.

19.06.2018

Rozstrzygnięcie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu informuje, że  postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 25.05.2018  r.na: Wykonanie prac remontowych w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ  nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert tj. 15.06.2018r. godz. 15.00.

 

04.09.2015

Zamówienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu zaprasza Firmy do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na: Modernizację i przebudowę pomieszczeń rejestracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami do pobrania poniżej.

Informacja z dnia 09.10.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu informuje, iż rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Modernizację i przebudowę pomieszczeń rejestracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu” nastąpi do dnia 14 października 2015r roku do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikami 04.09.2015

14.10.2015

Rozstrzygnięcie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Modernizację i przebudowę pomieszczeń rejestracji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu” w związku z uzyskaniem najwyższej liczby punktów – 100 jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik, z siedzibą w Chorzowie, ul. Wieniawskiego 16. Analiza ofert została przedstawiona poniżej.

1.
Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik
ul. Wieniawskiego 16, 41-506 Chorzów
Suma punktów: 100

2.
TRAKT Sp z o.o.
ul. Jasna 31b, 44-122 Gliwice
Suma punktów: 78,82

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej