Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

Udostępnianie dokumentacji medycznej

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu informuje, że:

Udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

 • Pacjentowi, którego dotyczy lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
Miejsce składania wniosku o udostępniania dokumentacji:
 • Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00
Miejsce odbioru dokumentacji medycznej:
 • Sekretariat, 1 piętro pokój nr 9 w godz. 8.30-15.00*
Termin załatwienia sprawy:
 • Niezwłocznie, tj. 3 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
 •  Opłata za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” wynosi 30 gr. za 1 stronę dokumentacji.
  Maksymalne kwoty, jakie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać za udostępnienie dokumentacji medycznej, w zależności od formy udostępnienia wybranej przez pacjenta, zostały określone w art. 28 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i są one powiązane z wartością przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 • Wydanie  kopii dokumentacji następuje po dokonaniu opłaty (jeśli jest pobierana).
 • Wpłaty należy dokonywać gotówką przy odbiorze dokumentacji.
 • Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  –  pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
  –  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
  o zdarzeniach medycznych.
  –  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Szczegółowe informacje:

 • Rejestracja tel. 32 271 84 42
Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

*w okresie stanu epidemii dokumentacja wydawana jest w rejestracji

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej