Aktualności

02.03.2018

Profilaktyk Roku 2017

W dniu 26.02.2018r. w Teatrze Nowym w Zabrzu  odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Profilaktyk Roku 2017”.

Laureatami zostali:

Pani Janina Wysocka

Od 17 lat prowadzi Punkt Konsultacyjny „Pomarańczowej Linii”. W ramach punktu prowadzi indywidualne spotkania z rodzinami z problemem uzależnień, indywidualne spotkania z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, ponadto prowadzi porady indywidualne dla pedagogów szkolnych w zakresie postępowania z uczniami wykazującymi zachowania ryzykowne.

Od 16 lat koordynuje Ogólnopolską Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł w Zabrzu. W ciągu tych 16 lat uczestniczyło w ramach kampanii ok. 200 tysięcy uczniów z zabrzańskich placówek oświatowych.

Udziela porad i pomocy psychologicznej osobom z rodzin z problemem alkoholowym.

Prowadzi na terenie zabrzańskich placówek oświatowych zajęcia warsztatowe pt: „Profilaktyka uzależnień”.

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Zabrzański Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej od kilku lat współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

W lipcu 2016r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze, Politechniką Śląską i Komendą Miejską Policji. W ten sposób włączono do działań profilaktycznych studentów i pracowników Uczelni. Dotychczas zorganizowano dwie coroczne cykliczne konferencje pn. „Wolność od – wolność do”, w których programie były: część wykładowa oraz „Rozmowy na kanapie” z autorytetami, którym udało się wyjść z nałogu. Uczelnia przeprowadziła również sfinansowane przez Miasto badania wśród studentów nt. uzależnień i używania substancji psychoaktywnych. Wnioski posłużą do opracowania nowatorskich programów profilaktyki.

Laury wręczane są od 2013 roku. W tym roku już po raz piąty. Ideą przewodnią jest uhonorowanie osób oraz instytucji zasłużonych w realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Laury zostały wręczone przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę-Szulik, Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztofa Brzózkę oraz Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Małgorzatę Kowalcze


Powrót

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej