Aktualności

27.02.2015

Ogłoszenie z dnia 27 lutego 2015 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu w okresie od 01.03.2015r. do 31.12.2015r., które zostało ogłoszone dnia 24.02.2015r. Udzielający Zamówienia, tj. w SP ZOZ OPiLU w Zabrzu, reprezentowany przez Komisję Konkursową w składzie:

Przewodnicząca – Dorota Sosnowska,
Członek – Marianna Papaj,
Sekretarz – Sonia Opic-Jaworekpodaje do wiadomości Oferentów, których oferty zostały przez Komisję Konkursową wybrane jako najkorzystniejsze i z którymi zostaną zawarte umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie usług terapeutycznych w okresie od 01.03.2015r. do 31.12.2015

Zadanie N: 1
Nazwa Oferenta: Grzegorz Galant

Za zgodność: Dyrektor SPZOZ OPiLU mgr Małgorzata Kowalcze


Powrót

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej