Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

Poradnie i oddziały

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia oferuje leczenie w trybie ambulatoryjnym – terapię indywidualną i grupową. Oferta leczenia jest skierowana do osób dorosłych i niepełnoletnich mających problem z uzależnieniami, eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi oraz osób, które przeżywają kłopoty związane z uzależnieniem członka rodziny.

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia skierowanie do psychoterapii (od lekarza psychiatry lub POZ) powinni posiadać:

 • uzależnieni od hazardu i innych zachowań nałogowych

Osoby poniżej 18 roku życia  muszą zgłosić się w towarzystwie rodzica bądź prawnego opiekuna.

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mogą podejmować leczenie osoby nieubezpieczone. W momencie zgłoszenia powinny posiadać dokument potwierdzający brak ubezpieczenia.

W Poradni pomoc terapeutyczną oferują lekarze psychiatrzy, specjaliści terapii uzależnień, psychologowie, psychoterapeuci, psychologowie kliniczni.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia oferuje szeroko rozumianą pomoc psychiatryczno–psychologiczną obejmującą:

 • diagnostykę psychologiczną i psychiatryczną
 • farmakoterapię
 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną i grupową

Z leczenia w Poradni mogą skorzystać osoby dorosłe.

Do Poradni Zdrowia Psychicznego (psychiatry) można zgłaszać się bez skierowania.

Na badanie psychologiczne i psychoterapię wymagane jest skierowanie od lekarza.

W Poradni Zdrowia Psychicznego swoją  pomoc oferują lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Terapia w Oddziale Dziennym jest przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu. Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania lekarskiego. Grupa terapeutyczna jest grupą otwartą; liczy średnio 13 – 15 osób. Podstawowy program terapii trwa 8 tygodni. Spotkania odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30. Leczenie obejmuje terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje psychiatryczne.

Program terapii uwzględnia pracę zarówno nad nadużywaniem, jak i wynikającymi z niego aktualnymi problemami i kryzysami.

Dodatkowymi zaletami programu są:

 • intensywność(zwłaszcza dla osób mających trudności z utrzymywaniem abstynencji)
 • kompleksowość(zapewniamy opiekę terapeutyczną i medyczną)
 • możliwość pracy we względnie stałej grupie(dla osób mających trudności z otwieraniem się przed innymi)
 • możliwość podjęcia leczenia bez konieczności przenoszenia się na ten czas poza miejsce zamieszkania.

Pacjent przyjmowany jest na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu terminu z terapeutą lub lekarzem. Zgłasza się do rejestracji Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień wraz ze skierowaniem, dowodem tożsamości, kartą NFZ oraz dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie, gdzie zakładana jest  historia choroby oraz podpisywana jest zgoda na uczestnictwo w terapii oddziału. Osoby nieubezpieczone mogą zostać przyjęte do terapii oddziału dziennego po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przez Urząd Pracy status osoby bezrobotnej, nieubezpieczonej.

W pierwszym dniu terapii pacjent przedstawia się, omawiana jest jego motywacja do terapii. Pacjent poinformowany zostaje o normach i zasadach oddziału dziennego oraz podpisuje kontrakt terapeutyczny.

Na okres terapii przysługuje zwolnienie lekarskie ułatwiające korzystanie z leczenia osobom pracującym zawodowo.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia Od Środków Psychoaktywnych „Strych”
Grupa dla osób powyżej 18 roku życia

Spotkania grupowe odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach popołudniowych. Od godziny 14:00 pacjenci korzystają z psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z lekarzem. Program terapii przewidziany jest na okres do 6 miesięcy.

Zasady przyjęcia

 1. Pacjent przyjmowany jest na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu terminu z terapeutą oddziału.
 2. Wymagane dokumenty przy przyjęciu: skierowanie lekarskie, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość, karta NFZ.
 3. W ustalonym terminie pacjent z kompletem dokumentów zgłasza się do Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. W rejestracji dokonuje formalności związanych z przyjęciem na oddział. Pacjent wyraża pisemnie zgodę na przyjęcie do oddziału i leczenie oraz informuje o ewentualnych osobach, które mogą uzyskać informację na temat jego leczenia oraz którym może być udostępniona dokumentacja medyczna.

W pierwszym dniu leczenia odbywa się spotkanie z terapeutą pracującym w oddziale, w trakcie którego pacjent:

 • zostaje poinformowany o zasadach, metodach i celach leczenia,
 • otrzymuje informację o nazwisku i roli terapeuty prowadzącego, którego zadaniem jest opieka nad pacjentem w trakcie jego leczenia oraz o wstępnym planie opieki na pierwsze dni pobytu

Pacjent otrzymuje w formie pisemnej kontrakt terapeutyczny, określający zasady opisujące pobyt w oddziale, który omawia wspólnie z terapeutą. Kontrakt sporządzony jest w dwóch kopiach, po akceptacji zostaje podpisany przez pacjenta i terapeutę wprowadzającego. Jedna kopia zostaje dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta, drugą otrzymuje pacjent.

Pacjent wyraża pisemnie zgodę na przyjęcie do oddziału i leczenie oraz informuje o ewentualnych osobach, które mogą zasięgać informacji na temat jego leczenia oraz którym może być udostępniona dokumentacja medyczna.

Możliwy kontakt poprzez rejestrację lub nr telefonu: 608 289 332

Grupa dla osób poniżej 18 roku życia

Spotkania grupowe odbywają się w wtorki i piątki w godzinach popołudniowych.  W środy zajęcia mają charakter warsztatowy, w tym arteterapia; niektóre zajęcia odbywają się poza Ośrodkiem (sposoby na spędzanie wolnego czasu). Od godziny 14:00 pacjenci korzystają z psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z lekarzem. Program terapii przewidziany jest na 6 miesięcy.

Zasady przyjęcia

 1. Pacjent na pierwsze spotkanie musi przyjść w towarzystwie rodzica lub faktycznego opiekuna. Przyjmowany jest na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu terminu z terapeutą oddziału. Rodzic podpisuje zgodę na leczenie.
 1. Wymagane dokumenty przy przyjęciu: skierowanie lekarskie, karta NFZ.
 2. W ustalonym terminie pacjent z kompletem dokumentów zgłasza się do Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. W rejestracji dokonuje formalności związanych z przyjęciem na oddział. Pacjent wyraża pisemnie zgodę na przyjęcie do oddziału i leczenie oraz informuje o ewentualnych osobach, które mogą zasięgać informacji na temat jego leczenia oraz którym może być udostępniona dokumentacja medyczna.

W pierwszym dniu leczenia odbywa się spotkanie z terapeutą pracującym w oddziale, w trakcie którego pacjent:

 • zostaje poinformowany o zasadach, metodach i celach leczenia,
 • otrzymuje informację o nazwisku i roli terapeuty prowadzącego, którego zadaniem jest opieka nad pacjentem w trakcie jego leczenia oraz o wstępnym planie opieki na pierwsze dni pobytu

Pacjent otrzymuje w formie pisemnej kontrakt terapeutyczny, określający zasady opisujące pobyt w oddziale, który omawia wspólnie z terapeutą. Kontrakt sporządzony jest w dwóch kopiach, po akceptacji zostaje podpisany przez pacjenta i terapeutę wprowadzającego. Jedna kopia zostaje dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta, drugą otrzymuje pacjent.

Osobny kontrakt dotyczy rodzica, który zobowiązuje się pisemnie na współpracę z Ośrodkiem.

Możliwy kontakt poprzez rejestrację lub nr telefonu: 608 289 332

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej