Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

ISO 9001:2015

System Jakości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu wg normy ISO 9001:2015

Dążenie do osiągnięcia odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług medycznych, było podstawową przesłanką przemawiającą za wdrożeniem systemu zarządzania jakością w tutejszym Ośrodku.

Polityka Jakości

Priorytetowym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień z siedzibą w Zabrzu jest pomoc osobom w kryzysie dzięki zaangażowaniu w dążenie do zdrowia Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:

 • w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, a także Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych,
 • w ramach oddziaływań socjoterapeutycznych prowadzonych w formie świetlicy dla dzieci i młodzieży.

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu.

 Cel ten realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • dokładną diagnozę poprzedzającą leczenie,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów,
 • zapewnienie Pacjentom poczucia bezpieczeństwa, intymności oraz dyskrecji,
 • ścisłą kontrolę świadczeń zdrowotnych na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • optymalizację kosztów świadczeń zdrowotnych i wzrost efektywności ekonomicznej,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
 • ciągłe doskonalenie udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz pracowników Placówki o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001:2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień z siedzibą w Zabrzu podczas udzielania świadczeń zdrowotnych:

 • w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, a także Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych,
 • w ramach oddziaływań socjoterapeutycznych prowadzonych w formie świetlicy dla dzieci i młodzieży

pragnie zagwarantować zachowanie pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Naszym pacjentom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji dotyczących danych osobowych.

Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Dyrektora, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Placówkę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji.

Placówka zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

 • zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi i innymi,
 • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników,
 • zmniejszanie ryzyka utraty informacji,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej