Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

Historia

Ośrodek został utworzony Uchwałą nr XLIX/564/98 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25 maja 1998 r. jako samodzielny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Miejski Ośrodek Terapii i Leczenia Uzależnień. Pierwsza siedziba Ośrodka mieściła się w Zabrzu przy ul. Stalmacha 9.

Bardzo duży wkład w powstanie Ośrodka miał Pan Jan Szulik – obecnie koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim i Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu oraz Pan Kazimierz Speczyk wraz z członkami Klubu Abstynentów „Nowe Życie”.

Po kilku miesiącach na mocy Uchwały nr II/15/98 z dnia 09.XI.1998r. Rady Miejskiej w Zabrzu została powołana Rada Społeczna, która pełni rolę organu inicjującego, opiniodawczego oraz doradczego Dyrektora.

14.12.1998 r. na mocy Uchwały nr IV/35/98 Rady Miejskiej w Zabrzu nastąpiła zmiana nazwy na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Budynek OPiLU

Działalność Ośrodka formalnie rozpoczęto 29 grudnia 1998 roku wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Pod koniec 2000 r. siedziba Ośrodka została przeniesiona na ul. Park Hutniczy 6.

W okresie od 10.08.1998 r. do 31.01.1999 r. obowiązki Dyrektora Ośrodka pełnił mgr Marek Dziemba. Od dnia 01.02.1999r. funkcję Dyrektora sprawuje mgr Małgorzata Kowalcze.

Początkowo w strukturach Ośrodka funkcjonowała Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Świetlica Socjoterapeutyczna „Trzymaj się”. W 2001r. powstał Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w 2005 r. Poradnia Zdrowia Psychicznego, a w 2006 r. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych.

Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin oraz osób z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Leczenie ma charakter kompleksowy i obejmuje następujące formy pomocy:

  • poradnictwo medyczne;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • diagnostykę medyczną i psychologiczną;
  • farmakoterapię;
  • psychoterapię indywidualną;
  • psychoterapię grupową;
  • oddziaływania socjoterapeutyczne.

Ośrodek prowadzi również działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także działalność szkoleniową skierowaną do różnych grup zawodowych. Ośrodek organizuje także staże kliniczne dla psychologów, terapeutów uzależnień i psychoterapeutów.

W Ośrodku zatrudniony jest zespół osób o zróżnicowanych kwalifikacjach, które wykazują gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia pracy terapeutycznej. Zespół Ośrodka szczególny nacisk kładzie na stwarzanie pozytywnego klimatu pracy, atmosferę bezpieczeństwa i otwartości oraz pozytywny stosunek do Pacjenta i jego rodziny.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej