Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

         Klauzula informacyjna dla Pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze tel. 32 271 84 42,  e-mail: opilu@opilu.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Twardowska ktwardowska@opilu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu świadczenia usług zdrowotnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jako wymóg ustawowy niezbędne.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.*

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

                                                                                                       Dyrektor
                                                                        SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień                            

Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej