Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

Leczenie uzależnienia od narkotyków

Terapia przeznaczona dla osób mających trudności wynikające z zażywania środków psychoaktywnych. Leczenie może odbywać się w różnej formie, w zależności od potrzeb pacjenta i zdiagnozowanego problemu. Pacjenci maja możliwość korzystania z psychoterapii indywidualnej, grupowej, konsultacji i leczenia psychiatrycznego.

Oferta dla osób do 18 roku życia

Osoba do 18 r.ż. musi się zgłosić do Ośrodka w towarzystwie rodzica lub prawnego opiekuna.

Fred goes Net program dla osób w wieku 14-18 lat

Adresatem programu są młode osoby, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych oraz używających takich substancji jak opiaty.

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów, na które składają się dwa spotkania grupowe, poprzedzone wcześniejszą konsultacją indywidualną. Celem programu jest zapoznanie uczestników z wiedzą na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, wstępne zdiagnozowanie własnego problemu.

Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują certyfikaty.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogę się kontaktować pod numerem telefonu 608-289-332.

Osoby prowadzące:

 • Małgorzata Szewczyk
 • Grzegorz Galant
 • Magda Cyndzas
Strych
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych dla osób poniżej 18 roku życia

Terapia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych przeznaczona jest dla osób uzależnionych bądź nadużywających narkotyków. Główną formą terapii jest psychoterapia grupowa, terapia indywidualna traktowana jest, jako czynnik wspierający proces terapii grupowej. Istnieje możliwość konsultacji i leczenia psychiatrycznego.

Program terapii przewidziany jest na okres do 6 miesięcy.

Celem terapii jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania psychospołecznego pacjentów poprzez:

 • wspieranie w osiągnięciu i utrzymywaniu abstynencji od narkotyków lub ograniczenia ryzyka związanego z ich używaniem
 • trening umiejętności służących radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 • pomoc rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz leczenie współistniejących z nadużywaniem substancji psychoaktywnych zaburzeń psychicznych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinie, środowisku, problemów prawnych

Ważna jest współpraca z rodzicami. Przewidziane są  spotkania indywidualne dla rodziców, wspomagające terapię dziecka.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Z  oferty poradni mogą skorzystać pacjenci  mających trudności wynikające z przyjmowania narkotyków  ze współistniejącym rozpoznaniem nadużywania lub uzależnienia od alkoholu.

W ramach poradni pacjenci uczestniczą w konsultacjach, poradnictwie psychiatrycznym. Terapii indywidualnej

Candis  program dla osób powyżej 16 r.ż.

Jest to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Pacjent uczestniczy w 10 indywidualnych sesjach terapeutycznych (po 90 minut każda).

Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

Oferta dla osób powyżej 18 roku życia
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych Strych osób powyżej 18 roku życia

Terapia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych przeznaczona jest dla osób uzależnionych bądź nadużywających narkotyków. Główną formą terapii jest psychoterapia grupowa, terapia indywidualna traktowana jest jako czynnik wspierający proces terapii grupowej. Istnieje możliwość konsultacji i leczenia psychiatrycznego.

Program terapii przewidziany jest na okres do 6 miesięcy.
Celem terapii jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników terapii poprzez:

 • wspieranie w osiągnięciu i utrzymywaniu abstynencji od narkotyków lub ograniczenia ryzyka związanego z ich używaniem
 • trening umiejętności służących radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 • pomoc rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz leczenie współistniejących z nadużywaniem substancji psychoaktywnych zaburzeń psychicznych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinie, środowisku, problemów prawnych
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Z  oferty poradni mogą skorzystać pacjenci  mających trudności wynikające z przyjmowania narkotyków  ze współistniejącym rozpoznaniem nadużywania lub uzależnienia od alkoholu.

Leczenie odbywa się w formie psychoterapii indywidualnej i grupowej. Pacjenci mogą także skorzystać z pomocy psychiatrycznej, poradnictwa prawnego i doradztwa finansowego. Program leczenia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych obejmuje:

 • etap wstępny-praca nad motywacją, zdobywanie wiedzy na temat uzależnienia, kształtowanie umiejętności powstrzymywania się od grania, rozwiązywanie problemów w relacjach społecznych i radzenie sobie z konsekwencjami hazardu.
 • etap pogłębiony - praca nad zapobieganiem nawrotów oraz rozwiązywaniem i radzeniem sobie z problemami emocjonalnymi i osobowościowymi leżącymi.

W terapii grupowej pacjenci uczestniczą w grupach dla osób z różnymi uzależnieniami.

Proces leczenia oparty jest na kilku wiodących nurtach psychoterapii (poznawczo – behawioralnym, wywiadzie motywującym, psychodynamicznym) a rodzaj oddziaływań dostosowany jest do trudności i potrzeb danego pacjenta.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Na Oddziale mogą leczyć się osoby mające trudności wynikające z używania narkotyków ze współistniejącym rozpoznaniem nadużywania lub uzależnienia od alkoholu.

Główną formą leczenia w Oddziale jest psychoterapia grupowa w otwartej  grupie, która trwa 8 tygodni. Dodatkowo pacjenci mogą korzystać z psychoterapii indywidualnej lub poradnictwa psychologicznego. Elementem leczenia są również konsultacje z lekarzem psychiatrą, który w razie potrzeby włącza farmakoterapię.

Korzystamy z kilku wiodących nurtów psychoterapii(poznawczo – behawioralnego, wywiadu motywującego, psychodynamicznego i psychodramy) dostosowując oddziaływania do rodzaju trudności i potrzeb danego pacjenta.

Program zawiera:

 • pracę nad motywacją do zmiany
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania abstynencji
 • kształtowanie umiejętności społecznych
 • kształtowanie umiejętności zapobiegania nawrotom
 • pracę nad celami przygotowującymi do zdrowienia po opuszczeniu oddziału dziennego

Leczenie trwa 8 tygodni, na jego czas pacjent uzyskuje prawo do zwolnienia lekarskiego. Po zakończeniu możliwa jest kontynuacja terapii w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Candis  program dla osób powyżej 16 r.ż.

Jest to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Pacjent uczestniczy w 10 indywidualnych sesjach terapeutycznych (po 90 minut każda).

Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej