Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

Leczenie

Pierwszy krok w Ośrodku

Leczenie w naszym Ośrodku rozpoczyna się od wizyty diagnostycznej psychiatrycznej lub psychologicznej.

Dokumenty wymagane do rozpoczęcie leczenia to dowód tożsamości, właściwe skierowanie i dokument potwierdzający ubezpieczenie lub jego brak. Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie.

Osoby do 18 roku życia zgłaszają się na pierwszą wizytę ze swoim rodzicami (lub opiekunem prawnym).

Skierowania

W Poradni Zdrowia Psychicznego:

 • Do lekarza psychiatry można zgłaszać się bez skierowania.
 • Do psychologa lub psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza.

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:

 • Osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych  oraz rodziny i bliscy osób uzależnionych mogą skorzystać z porady terapeutycznej bez skierowania.
 • Do lekarza psychiatry można zgłaszać się bez skierowania.
 • Skierowanie wymagane jest  od osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

W Oddziałach:

 • Do podjęcia leczenia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych wymagane jest skierowanie od lekarza.
Konsultacje

W Ośrodku istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Podczas konsultacji można:

 • zapoznać się z ofertą terapeutyczną Ośrodka,
 • uzyskać informacje dotyczące psychoterapii,
 • dowiedzieć się o innych miejscach świadczących pomoc w związku z problemami zdrowia psychicznego i uzależnień.

Na konsultacje można przyjść od wtorku do piątku w godzinach 13:00 – 14:30. W godzinach konsultacji dyżuruje dwóch terapeutów, którzy udzielą potrzebnych informacji. Zapraszamy!

Komu pomagamy?

Osobom cierpiącym z powodu:

 • zaburzeń psychicznych
 • picia alkoholu
 • zażywania środków odurzających
 • uprawiania hazardu
 • problemów życia codziennego
 • ich rodzinom, bliskim i przyjaciołom

Jeśli cierpisz, bo ktoś z Twoich bliskich (partner, dziecko, rodzic, brat…) ma problem z alkoholem, narkotykami, hazardem – zapraszamy Cię!

Jak pomagamy?

W naszym Ośrodku można podjąć leczenie i uzyskać pomoc psychologiczną w ramach:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia oferuje leczenie w trybie ambulatoryjnym – terapię indywidualną i grupową. Oferta leczenia jest skierowana do osób dorosłych i niepełnoletnich mających problem z uzależnieniami, eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi oraz osób, które przeżywają kłopoty związane z uzależnieniem członka rodziny.

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia skierowanie do psychoterapii (od lekarza psychiatry lub POZ) powinni posiadać:

 • uzależnieni od hazardu i innych zachowań nałogowych

Osoby poniżej 18 roku życia  muszą zgłosić się w towarzystwie rodzica bądź prawnego opiekuna.

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mogą podejmować leczenie osoby nieubezpieczone. W momencie zgłoszenia powinny posiadać dokument potwierdzający brak ubezpieczenia.

W Poradni pomoc terapeutyczną oferują lekarze psychiatrzy, specjaliści terapii uzależnień, psychologowie, psychoterapeuci, psychologowie kliniczni.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia oferuje szeroko rozumianą pomoc psychiatryczno–psychologiczną obejmującą:

 • diagnostykę psychologiczną i psychiatryczną
 • farmakoterapię
 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną i grupową

Z leczenia w Poradni mogą skorzystać osoby dorosłe.

Do Poradni Zdrowia Psychicznego (psychiatry) można zgłaszać się bez skierowania.

Na badanie psychologiczne i psychoterapię wymagane jest skierowanie od lekarza.

W Poradni Zdrowia Psychicznego swoją  pomoc oferują lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Terapia w Oddziale Dziennym jest przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu. Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania lekarskiego. Grupa terapeutyczna jest grupą otwartą; liczy średnio 13 – 15 osób. Podstawowy program terapii trwa 8 tygodni. Spotkania odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30. Leczenie obejmuje terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje psychiatryczne.

Program terapii uwzględnia pracę zarówno nad nadużywaniem, jak i wynikającymi z niego aktualnymi problemami i kryzysami.

Dodatkowymi zaletami programu są:

 • intensywność(zwłaszcza dla osób mających trudności z utrzymywaniem abstynencji)
 • kompleksowość(zapewniamy opiekę terapeutyczną i medyczną)
 • możliwość pracy we względnie stałej grupie(dla osób mających trudności z otwieraniem się przed innymi)
 • możliwość podjęcia leczenia bez konieczności przenoszenia się na ten czas poza miejsce zamieszkania.

Pacjent przyjmowany jest na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu terminu z terapeutą lub lekarzem. Zgłasza się do rejestracji Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień wraz ze skierowaniem, dowodem tożsamości, kartą NFZ oraz dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie, gdzie zakładana jest  historia choroby oraz podpisywana jest zgoda na uczestnictwo w terapii oddziału. Osoby nieubezpieczone mogą zostać przyjęte do terapii oddziału dziennego po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przez Urząd Pracy status osoby bezrobotnej, nieubezpieczonej.

W pierwszym dniu terapii pacjent przedstawia się, omawiana jest jego motywacja do terapii. Pacjent poinformowany zostaje o normach i zasadach oddziału dziennego oraz podpisuje kontrakt terapeutyczny.

Na okres terapii przysługuje zwolnienie lekarskie ułatwiające korzystanie z leczenia osobom pracującym zawodowo.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia Od Środków Psychoaktywnych „Strych”
Grupa dla osób powyżej 18 roku życia

Spotkania grupowe odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach popołudniowych. Od godziny 14:00 pacjenci korzystają z psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z lekarzem. Program terapii przewidziany jest na okres do 6 miesięcy.

Zasady przyjęcia

 1. Pacjent przyjmowany jest na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu terminu z terapeutą oddziału.
 2. Wymagane dokumenty przy przyjęciu: skierowanie lekarskie, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość, karta NFZ.
 3. W ustalonym terminie pacjent z kompletem dokumentów zgłasza się do Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. W rejestracji dokonuje formalności związanych z przyjęciem na oddział. Pacjent wyraża pisemnie zgodę na przyjęcie do oddziału i leczenie oraz informuje o ewentualnych osobach, które mogą uzyskać informację na temat jego leczenia oraz którym może być udostępniona dokumentacja medyczna.

W pierwszym dniu leczenia odbywa się spotkanie z terapeutą pracującym w oddziale, w trakcie którego pacjent:

 • zostaje poinformowany o zasadach, metodach i celach leczenia,
 • otrzymuje informację o nazwisku i roli terapeuty prowadzącego, którego zadaniem jest opieka nad pacjentem w trakcie jego leczenia oraz o wstępnym planie opieki na pierwsze dni pobytu

Pacjent otrzymuje w formie pisemnej kontrakt terapeutyczny, określający zasady opisujące pobyt w oddziale, który omawia wspólnie z terapeutą. Kontrakt sporządzony jest w dwóch kopiach, po akceptacji zostaje podpisany przez pacjenta i terapeutę wprowadzającego. Jedna kopia zostaje dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta, drugą otrzymuje pacjent.

Pacjent wyraża pisemnie zgodę na przyjęcie do oddziału i leczenie oraz informuje o ewentualnych osobach, które mogą zasięgać informacji na temat jego leczenia oraz którym może być udostępniona dokumentacja medyczna.

Możliwy kontakt poprzez rejestrację lub nr telefonu: 608 289 332

Grupa dla osób poniżej 18 roku życia

Spotkania grupowe odbywają się w wtorki i piątki w godzinach popołudniowych.  W środy zajęcia mają charakter warsztatowy, w tym arteterapia; niektóre zajęcia odbywają się poza Ośrodkiem (sposoby na spędzanie wolnego czasu). Od godziny 14:00 pacjenci korzystają z psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z lekarzem. Program terapii przewidziany jest na 6 miesięcy.

Zasady przyjęcia

 1. Pacjent na pierwsze spotkanie musi przyjść w towarzystwie rodzica lub faktycznego opiekuna. Przyjmowany jest na podstawie ważnego skierowania, po uprzednim ustaleniu terminu z terapeutą oddziału. Rodzic podpisuje zgodę na leczenie.
 1. Wymagane dokumenty przy przyjęciu: skierowanie lekarskie, karta NFZ.
 2. W ustalonym terminie pacjent z kompletem dokumentów zgłasza się do Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. W rejestracji dokonuje formalności związanych z przyjęciem na oddział. Pacjent wyraża pisemnie zgodę na przyjęcie do oddziału i leczenie oraz informuje o ewentualnych osobach, które mogą zasięgać informacji na temat jego leczenia oraz którym może być udostępniona dokumentacja medyczna.

W pierwszym dniu leczenia odbywa się spotkanie z terapeutą pracującym w oddziale, w trakcie którego pacjent:

 • zostaje poinformowany o zasadach, metodach i celach leczenia,
 • otrzymuje informację o nazwisku i roli terapeuty prowadzącego, którego zadaniem jest opieka nad pacjentem w trakcie jego leczenia oraz o wstępnym planie opieki na pierwsze dni pobytu

Pacjent otrzymuje w formie pisemnej kontrakt terapeutyczny, określający zasady opisujące pobyt w oddziale, który omawia wspólnie z terapeutą. Kontrakt sporządzony jest w dwóch kopiach, po akceptacji zostaje podpisany przez pacjenta i terapeutę wprowadzającego. Jedna kopia zostaje dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta, drugą otrzymuje pacjent.

Osobny kontrakt dotyczy rodzica, który zobowiązuje się pisemnie na współpracę z Ośrodkiem.

Możliwy kontakt poprzez rejestrację lub nr telefonu: 608 289 332

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej