Aktualności

08.03.2022

Zintegrowany program wobec osób uzależnionych i ich rodzin

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu realizuje od 02 stycznia 2022 r. realizuje Zintegrowany program wobec osób uzależnionych i ich rodzin

Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na podstawie umowy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Umowę zawarto w wyniku zakończenia procedury konkursowej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – „Wniosek” udzielenie dofinansowania złożono na podstawie składany na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2029) w związku z art. 2 w związku z art. 13 pkt 1)i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) 

Celem Programu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy terapeutyczno-medycznej dla patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich rodzin i bliskich poprzez następujące formy oddziaływań:

  • Psychoterapia indywidualna
  • Grupa motywacyjna dla hazardzistów
  • Grupa pracy nad zmianą
  • Grupę zapobiegania nawrotom
  • Grupa rozwiązywania problemów osobistych
  • Grupa dla osób uzależnionych od zachowań nałogowych
  • Konsultacje prawne
  • Doradztwo finansowe w zakresie optymalnego spłacania długów

Odbiorcami programu są osoby uzależnione od hazardu i innych zachowań nałogowych oraz ich rodziny i bliscy. Uczestnicy projektu mogą korzystać z psychoterapii indywidualnej, grupowej, pomocy psychologicznej, leczenia psychiatrycznego także oddziaływań w zakresie doradztwa finansowego i prawnego. W ramach programu pacjenci trafiają zarówno na grupy terapeutyczne przeznaczone wyłącznie dla osób uzależnionych od hazardu i innych zachowań nałogowych

Wartość dofinansowania w 2022 r.: 55 000 zł
Całkowity koszt w 2022 r. : 64 000 zł

Finansowanie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


Powrót

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej